Vakantiepark De Toffe Peer

Huisregels groepsaccommodatie

Huishoudelijk reglement groepsaccommodatie De Toffe Peer

Van harte welkom bij groepsaccommodatie De Toffe Peer! Dit huishoudelijk reglement hebben wij opgesteld om u een aangenaam een probleemloos verblijf te laten hebben. Wij verzoeken u vriendelijk om met de accommodatie en omgeving om te gaan zoals u zou wensen dat gasten met uw woning en leefomgeving om zouden gaan.

Algemeen

Niemand zal moedwillig iets beschadigen in de accommodatie, toch kan het iedereen overkomen dat er eens iets kapot gaat. Wij stellen het zeer op prijs als u ons eventuele schade snel meldt, zodat we er niet pas na uw vertrek achter komen. De accommodatie wordt op gebreken en ontbrekende zaken gecontroleerd voordat nieuwe gasten arriveren. Indien er toch schade wordt geconstateerd dan wordt dit verrekend met de borg.

 • De stoelen die binnen staan niet buiten neer zetten. Hiervoor hebben wij de buitenstoelen en banken voor u klaarstaan.
 • Het meubilair in de ruimtes mogen niet verplaatst worden. Dit om schade aan alle meubels en bedden te voorkomen.
 • Aankomst in de huisjes en groepsaccommodatie is na 15 uur
 • Vertrek uit de huisjes en groepsaccommodatie is voor 10 uur 

Geluidsoverlast

Wij verzoeken u na 22:00 geen geluidsoverlast te veroorzaken, wij hebben hele lieve buren en willen dat graag zo houden.

Tussen 22.00 uur en 08.00 uur geldt de nachtrustperiode. In die periode is het niet toegestaan enige vorm van lawaai te maken, niet in of buiten de accommodatie, maar ook niet op de openbare weg. Wij verzoeken u om rekening te houden met uw buren en na 22.00 uur rustig te zijn.

Het meenemen en gebruiken van eigen geluidsversterkende apparatuur in of bij de accommodatie is niet toegestaan. Daarnaast is de tuin van de groepsaccommodatie niet geschikt voor balspellen. Hiervoor hebben wij een prachtig speelveld.

Indien u overlast bezorgt voor omwonenden, zoals het niet respecteren van de nachtrust, algemeen geldende gedragsregels of overdag buitensporig veel geluid produceert dan heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huur en medehuurders de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, dit zonder restitutie van huurgelden en borg.

Schade

De huurders zijn aansprakelijk voor schade die door hen, medehuurders of gasten is ontstaan. Bij schade die de borg van € 150,00 te boven gaat, zal de verhuurder rechtstreeks met de huurder contact opnemen om samen tot een oplossing te komen en (eventueel via uw WA-verzekering) tot een vergoeding van de schade zien te komen.

Huisdieren

 • Huisdieren zijn alleen toegestaan na overleg.
 • Buiten de accommodatie dient uw huisdier aangelijnd te zijn. (Er lopen eenden, kippen en geiten rond op ons terrein)
 • U kunt uw hond buiten ons terrein uitlaten, hondenpoep dient ten alle tijd opgeruimd te worden. Er is op het terrein een hondepoep station aanwezig met zakjes.
 • Wanneer u de accommodatie verlaat, mag u uw hond niet alleen in of buiten de accommodatie achterlaten.
 • Uw hond mag niet in de slaapkamers of op de banken.

Brandveiligheid

 • Er mag nooit vuur worden gemaakt naast of om de vakantiewoningen in verband met het grote brandgevaar van rieten daken
 • U mag bij de huisjes alleen barbecueën met een gasbarbecue
 • Roken binnen is ten strengste verboden.

Afvalstoffen

 • Huisvuil kunt u zo nodig (verpakt in gesloten plastic zakken) in de daarvoor bestemde afvalbakken gooien.
 • Zorgt u er in verband met de gescheiden afvalverwerking voor dat het juiste afval in de juiste container terecht komt.

Schoonmaken

 • De keuken / recreatieruimte moet bij vertrek veegschoon zijn. Wij verzorgen de eindschoonmaak.
 • U wordt verzocht alle gebruikte materialen en meubilair op zijn plaats terug te zetten.
 • De inventaris dient schoon en droog in de kasten te staan.
 • Alle vuilnisemmertjes en vuilnisbakken zijn in de containers geleegd.
 • Schoonmaakmateriaal vindt u in de keuken of in de werkkast.
 • Het beddengoed moet afgehaald zijn.
 • Wordt de accommodatie niet opgeruimd achtergelaten dan kan dat tot gevolg hebben, dat aan u extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
 • Confettipoppers zijn ten strengste verboden in de accommodaties. Heeft u deze toch gebruikt, rekenen wij €180,- extra schoonmaakkosten bovenop de reguliere schoonmaakkosten.

Slaapkamers

 • De slaapvertrekken mogen uitsluitend worden gebruikt voor het slapen.
 • Bedden mogen niet worden verplaatst.
 • Er mogen geen etenswaren en/of drank in de slaapruimten worden genuttigd.
 • Het is verplicht om bedlinnen te gebruiken.
 • Er mag absoluut geen riet uit het dak worden getrokken via de dakramen. Dit kan voor grote lekkage zorgen. De kosten hiervoor worden dan op de huurder verhaald.

Onduidelijkheden, informatie nodig of loopt u ergens tegenaan?

Dan kunt u gewoon bij ons langs lopen. Wij wonen voor in de boerderij.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op (beide nummers bereikbaar 24/7 bij calamiteiten of noodgevallen)

Randy & Annet Kroek
Zakelijke telefoon Vakantiepark De Toffe Peer: 06-52394137